Exposities

 

"Ine en Jean in Hotel des Indes te Den Haag"

Internationale bekendheid verwierven Jean Thomassen en Ine Veen met een aantal herdenkingstentoonstellingen rond Anna Pavlova, die in 1991 startten. 

 

 

sir Michael Jenkins, Jean Thomassen, dr. Alex Tcickvaidze en Ine Veen

 

 

In het Haagse Hotel des Indes werd een vernissage gehouden. Hierbij onthulden dr. Alex Tcickvaidze (ambassadeur van de USSR)) en sir Michael Jenkins (ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk) samen, in de sterfzaal van Pavlova, een door Jean Thomassen geschilderd portret en verrichtten hiermee de opening van de expositie. 

Na research ontdekte de schilder feiten over Pavlova, die jarenlang angstvallig verzwegen waren en de aanleiding vormden tot een zeer geruchtmakende biografie over de grootste ballerina die de wereld ooit mocht aanschouwen. Het boek was weliswaar in het Nederlands, maar zorgde desondanks voor veel opschudding in Engeland en Rusland. Het zou leiden tot een aktie voor de terugkeer van de as van Pavlova, die in Londen werd bewaard, naar Moskou. Harvey Thomas, de oud perschef van premier Margaret Thatcher werd zelfs naar Amsterdam gezonden om eens met het duo over de zaak rond de as van Pavlova van gedachten te wisselen.

 

 

"Anna Pavlova"

 

De Pavlova-tentoonstellingen en het boek leidden in een paar jaar tijd in ons land tot meer dan 150 artikelen in kranten en tijdschriften, alsmede veel radio-interviews en TV-items. Nadat persbureau Reuter een paar berichten wereldwijd verspreidde verschenen er vervolgens ook artikelen in internationale kranten, zoals de Tokio Times, The Guardian, The Toronto Star, The Daily Mail, The Independant, de Prawda, The Times, enz. Ook de TV nieuwszender CNN interviewde Jean Thomassen in 1996.

 

Exposities trekken veel publiek 

 

"Westfriesmuseum"

 

Een paar jaar later vroeg kickboks promotor Daan Enneking, Thomassen een boek te schrijven over zijn collectie schilderijen. Het zou leiden tot een reeks museumtentoonstellingen. Om te beginnen werd er in 2001, in het Westfries Museum te Hoorn een grote expositie gehouden met hoogtepunten uit de verzameling, die de zakenman Enneking bijeen had gebracht en waarin uitsluitend de realisten van het eerste uur vertegenwoordigd zijn. De tentoonstelling trok zoveel publiciteit dat directeur drs. Ruud Spruit besloot een drieluik eraan vast te knopen, met het werk van de belangrijkste vertegenwoordigers van het internationale Fantastisch Realisme.

 

Er volgden drie grote tentoonstellingen met het werk van Johfra, Ernst Fuchs en Jean Thomassen.

 

 

 

exc. Mustafa Kamal Kazi, Ine Veen, exc. Michel el Khoury en Jean Thomassen

 

De ambassadeur van Pakistan, excellentie Mustafa Kamal Kazi en de ambassadeur van Libanon, excellentie Michel el Khoury, waren aanwezig bij een opening van een tentoonstelling in Den Haag.

 

 

 

"Ine Veen 2003"

 

In april 2010 werd Jean Thomassen Koninklijk onderscheiden voor zijn bijdrage aan de Nederlandse schilderkunst en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Het werk van Jean Thomassen en Ine Veen is permanent aanwezig en te koop in galerie Archetypes Art International, Avenue Joseph Clotis 21, 83411 HyŤres, Frankrijk.

 

 

 

           terug